Vandring genom Torpa  

Torpa med Torpaskolan, Kaggeledstorget, husen, Fräntorps gård..det "nybyggda" runt Kaggeledstorget, OK-Tappen som blev Preem och sen blev..Recond.. Ernst Torulfsgatan, Munkebäckstorget, Posten, Telestationen som blev Hela Hälsan med gym och annat och BP-Tappen  som blev Statoil

Se Vidkärr