Vandring genom Vidkärr  

Vi börjar där Vidkärrs barnhem en gång låg,vidare genom Vidkärr med Kvarndammen, villor, radhus... byggt med början för nästan sextio år sedan så som det ser ut idag år 2008