I den första vandringen i Kålltorp ser vi bland annat landshövdingehus och trävillor på Björcksgatan, Ängsvaktaregatan,Poppelmansgatan och Solrosgatan.

Från Kålltorpsskolan förbi Renströmska sjukhuset, Kålltorps sjukhem, Kålltorps Övergård (Gården) och ner bland villor och hus fram till Stobeégatan