Från Kålltorpsskolan förbi Renströmska sjukhuset, Kålltorps sjukhem, Kålltorps Övergård (Gården) och ner bland villor och hus fram till Stobeégatan