Hundraser

                                                                          A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                                                                   

                                                                        • Appenzeller sennenhund

                                                                          Appenzeller sennenhund

                                                                          Appenzeller Sennenhund Schweiz

                                                                          Den korthåriga appenzeller sennenhunden är en av de fyra raser som i Schweiz länge användes — och i viss mån fortfarande används — som vallhundar på alpsluttningarna. Rasen härstammar närmare bestämt från en kanton i norra Schweiz, varifrån den också hämtat sitt namn. I sina hemtrakter är den mycket vanlig och har t. o. m. en egen specialklubb, men utanför Schweiz har den förblivit mycket fåtalig.

                                                                          Appenzeller sennenhund är av samma typ som den vanligare och närbesläktade berner sennenhunden, men i allmänhet betydligt mindre och av mer rektangulärt format. Huvudet är kraftigt och öronen framåtvikta, kroppen stadig och muskulös, men pälsen är till skillnad från berner sennenhundens slät, och svansen, som är något rikligare behårad än kroppen, ligger upprullad över ryggen.

                                                                          Kargen är svart med rödbruna och vita tecken på huvud, ben och svanstippen är alltid vit — och mankhöjden brukar vara omkring 50 cm.

                                                                          Källa: All världens hundar