Utsikt från Gamlestadstorget

Ovan och Under ses bebyggelse vid Gamlestadstorget i mitten av 50-talet. Kvarteret till höger i bild ovan uppfördes till största delen under tidigt 1910-tal av SKF för sina anställda. Husen som vette mot torget revs för trafikkarusellen i slutet av 60-talet.

Ovan löper Artillerigatan österut och längre fram på höger hand ses SKF. Hitom SKF låg kvarteret Aborren som avvek från den i övrigt bostads- och arbetsplatsseparerade stadsplanen i Gamlestaden. Där låg privata landshövdingehus blandat med verksamheter, bl a tvätteriet Gloria startat 1905 som var den första industrin här norr om Säveån och en gång störst i Sverige inom sitt område. I kvarteret fanns även byggnader för slakteri och charkuteri. Allt revs 1972-73 och marken blev bilparkering för SKF.

Här i gräsplanen vid södra änden av torget låg stenplattorna (se fotot sidan 171) som markerade läget för kyrkan i Nya Lödöse. Minnesstenen restes 1940 och upplyste om Göteborgs föregångare på denna plats.

Ovan, Kvarteret med gata som låg längs med torget och som senare revs.