Partille socken ca 1715

 

Uthby kållegård Sk 1 Magraff, Magister iGöteborg

 

 

50 0

Ingebor utan bruk 0 20
Uthby nedergård Sk 1 240 0
Sk 1/3 Oluf 0 30
Sk 1/3 Pehr 0 20
Sk 1/3 Anders 0 30
Utby sörgård Sk 1 270 0
Sk 1/4 Anders Larsson 0 30
Sk 1 /4 Gutter Larsson 0 30
Sk 1 /4 Gutter Andersson 0 30
Sk 1/4 Bengdt Swänsson 0 20
Mällby sörgård Sk 1 290 0
Sk 3/8 Erik Larsson 0 60
Sk 1 /4 Anders Pehrsson 0 40
Sk 1/4 Tore Otterbäck 0 50
Sk 1/8 Maret 0 20
Lexby brunnegd Sk 1 180 0
Sk 1/3 Erich Andersson 0 40
Sk 1/3 Anders Swänsson 0 30
Sk 1/3 Anders Andersson 0 30
Lilla Smediegård Sk 1 290 0
Sk 1/4 Anders Nillsson 0 40
Sk 1/4 Anders Ollsson 0 20
Sk 1/4 Lars Ollsson 0 30
Sk 1 /4 Pehr Börgesson 0 30
Lexby håhlegård Sk 1 180 0
Sk 1 /4 Gripenstedt Fru i Göteborg 0 0
Sk 1 /4 Anders Olufsson 0 20
Sk 1 /4 Pehr Larsson 0 20
Sk 1/4 Pehr Olufsson 0 20
Lexby mellang Sk 1 220 0
Sk 1 /4 Börge Pehrsson 0 40
1132Bengdt Andersson 0 30
Sk 7/32 Börge Andersson 0 30
Sk 3/16 Anders Nillsson i östergån i 0 0
Lexby klintegård Sk 1 290 0
Sk 1/4 Pehr Olufsson 0 30
Sk 1/4 Swen Larsson 0 30
Sk 1/4 Carll Andersson 0 30
Sk 1/4 Anders Andersson 0 30
Kåhög wästergård Sk 1 260 0
Sk 1/2 Daniell Ollsson 0 50
Sk 1/4 Elisa 0 20
Sk 1/4 Anders Swensson 0 20
Kåhög östergård Sk 1 160 0
Sk 1 /4 Anders Torstensson 0 20
Sk 1/4 Lars Andersson 0 30
Sk 1 /4 Lars Börgesson 0 20
Sk 1 /4 Daniell i wästergård 0 0
Mannered Sk 1 240 0
Sk 1/3 Börge Eriksson 0 20
Sk 1 /3 Anders Gustafsson 0 30
Sk 1/3 Oluf Larsson på Högen 0 0
Skuhltorp wästergårdSk 1 450 0
Sk 9/20 Anders Eriksson 0 80
Sk 3/10 Anders Andersson 0 30
Sk 1/4 Oluf Andersson 0 30
Partille mellang Sk 2/3 340 0
Sk 2/9 Gripenstedt Fru i Göteborg 0 0
Sk 2/9 Johan Swensson 0 50
Sk 2/9 Anders Andersson 0 30
Partille kåhlkullegåSk 1/2 Gripenstedt Fru i Göteborg 100 0
Anders Börgesson 0 50
Ugglum mellangård Sk 1 150 0
Sk 1 /4 Gunne Ollsson 0 80
Sk 1/4 Anders Olufsson 0 50
Sk 1/4 Anders Andersson 0 30
Sk 1/4 Nills Börgesson 0 30
Partille stom Sk 2/3 Gripenstedt Fru i Göteborg 100 0
Mällby bärgegård Sk 1 /2 150 0
Sk 1/4 Anders Swensson 0 30
Sk 1 /4 Anders Hellgesson 0 30
Ugglum baggegård Sk 1/2 70 0
Sk 1/4 Anders Börgesson 0 60
Sk 1 /4 Anders Andersson 0 60
Mällby Sk en skatteutjord u fäfot 0 0
Uthby Sk en skatteutjord u fäfot 0 0
Kåhög Sk åbornas tomt 20 0
Ugglum sörgård Cs 1 420 0
Cs 1 /4 Anders Bengdtsson 0 40
Cs 1/4 Nills Andersson 0 40
Cs 1/4 Helige Hellgesson 0 40
Cs 1/4 Helige Swensson i kollegan 1 0 0
Lexby östergård Cs 1/2 40 0
Cs 1/4 Anders Nillsson 0 30
Cs 1/8 Anders Joensson 0 10
Cs 1/8 Anders Månsson 0 10
Högen Cs1 130 0
Cs 1 /2 Anders Andersson 0 100
Cs 1 /4 Oluf Larsson 0 50
Cs 1/4 Bengdt Andersson 0 50
Ugglum storegd Cs 1 130 0
Csl/3 Hans Nillsson 0 100
Cs 1/3 Pehr Olsson 0 20
Csl/3 Pehr Olufsson 0 60
Ugglum biörseg Cr3/8 Joen Andersson 0 50
Cr 1 /4 Pehr Börgesson 0 30
Cr 1 /4 Pehr Pehrsson 0 20
Cr 1/8 Nills Swensson 0 20
Ugglum wachtmästaregCs 3/4 100 0
Cs 3/8 Petter Wallenberg, Mäster 0 20
Cs 3/8 Oluf Andersson 0 50
Nills Pehrsson är hälftenbrukai re 0 20
Ugglum stom Csl/2 40 0
Cs 1 /4 Torsten Bryntesson 0 30
Cs 1/4 Anders Swänsson 0 30

Partelle östergd Cr 1/2 Arfwid Grundel, Comminister

0 200
Ugglum håhlegd Csl/2 50 0
Cs 1 /4 Anders Börgesson i baggegården  0 0
Cs 1/4 Anders Andersson i baggegården  0 0
Mällby liigård Cr 1/4 Anders Andersson 0 30
Crl/4 Anders Larsson 0 40
Crl/4 Bengdt 0 20
Kåhög mellangd Cr 1/3 Asser 0 60
Crl/3 Oluf 0 20
Crl/3 Ingebor 0 20
Uthbybäckegd Cs 1/2 40 0
Cs 1 /4 Oluf Andersson 0 30
Csl/4 Gutters änka 0 20
Uthby sörgård Cr 1 /4 Oluf Olsson 0 30
Cr 1 /4 Lars Larsson 0 30
Mällby wästerg Cs 1/2 50 0
Cs 1/4 Pehr Bengdtsson 0 30
Cs 1/4 Anders Bengdtsson 0 30
Mällby bäckeg Cs 1/2 50 0
Cs 1/4 Swen Larsson 0 40
Csl/8 Rangella 0 20
Cs 1/8 Lars Larsson i storegd 0 0
Lexby wästerg Cs 1 /2 Lars 40 50
Tolltered Csl/2 70 0
Cs3/8 Joen 0 50
Csl/8 Anna 0 20
Stärtered Cs 1/2 70 0
Cs 1 /4 Anders Andersson 0 50
Cs 1 /4 Joen Swensson 0 40
Uddered wästerg Csl/2 40 0
Csl/8 Gabriell Arfwedsson 0 30
Cs 1/8 Nills Andersson 0 20
Cs 1 /4 Anders Joensson 0 50
Uddered österg Cs 1 /2 40 0
Csl/4 Joen 0 30
Csl/4 Lars 0 20
Ugglum kållegd Csl/2 60 0
Cs 1/6 Helige Swensson 0 50
Cs 1 /8 Anders Swensson 0 20
Cs 1/16 Anders Olufsson i mellangård 0 0
Cs 1/12 Lars Pehrsson 0 20
Cs 1/16 Gunne Ohlsson i mellangåi 0 0
Ugglum högen Cr3/16 Anders Börgesson 0 30
Cr3/16 Lars Andersson 0 20
Q-3/16 Bengdt Olufsson 0 20
Cr3/16 Anna Öijersjö mölnlyckegdCr 1 /4 Tohl Andersson 0 10

0 20

Cr 1 /4 Anders Andersson 0 20
Åsteboo Cs 1/4 Torkel! 20 20
Öijersjö hallen Crl/4 Anders Mattsson 0 20
Hällte nederg Cr 1/8 Joen Bengdtsson 0 20
Crl/8 Erik Larsson 0 20
Lexby lillegård Csl/4 Börge Pehrsson 30 30
Öijersjö rambse Crl/4 Rafwell i giökegård 0 0
Öijersjö giökeg Crl/4 Rafwell 0 30
Hålltet öfwerg Cr 1/8 Anders Tohrsson 0 20
Öijersjö brasseg Crl/8 Måns Larsson 0 30
Råhult Cr 1/4 Anders Gustafsson 0 30
Qwasekulla Crl/4 öde och under fääfot 0 0
Qwarnen Cr en fiskeriutjord, Fäbäcken en qwarn Högen 0 0
Uthby nohlgård Fr 1/2 Knut Lilliehöök 250 0
Fr 1/2 Bengdt Bellfrage 250 0
Fr 1/2 Anders Larsson 0 30
Fr 1/4 LarsNillsson 0 20
Fr 1/4 Lars Andersson 0 20
Uthby wästerg Fr 1/2 Gyllengrip, Assessor 290 0
Fr 1/4 Petter Valltinsson 0 30
Fr 1/4 Pehr Börgesson 0 30
Mällby rotegård Fr 1 Lunetta Hamilton, Bar 620 0
Fr 1/3 Anders Nillsson 0 50
Fr 1/3 Anders Olufsson 0 30
Fr 1 /3 Joen Pehrsson 0 30
Ugglum bråtegård Fr 1/2 Fägerschölds arfwingar obesutten 290 0
Öijersjö storeg Fr 1/2 Hans Wennerstierna Commissarie 360 0
Fr 1/6 Mattis Larsson 0 20
Fr 1/6 Carll Andersson 0 20
Fr 1/6 Swen Larsson 0 20
Skulltorp östergård Fr 1 Hans Wennerstieia Commissarie 710 0
Fr 1/2 Pehr 0 20
Fr 1/2 Torkeli i Åsteboo 0 0
Puketorp Fr 1/2 Von Säck, Öfwerstel eut 320 0
Erich 0 30
Jonsered Säteri Hans Wennerstierna, Commissiar i Göteborg 0 0
Anders en halvbonde 0 30
Anders Tohrsson 0 30
Nills Pehrsson 0 10
Nills Nyboo 0 20