Höghuset nere vid Danska Vägen reser sig mäktigt bland övriga trevåningshus.