Bilder från Kåsjön 1950-talet

Kan man kanske antaga at detta är invigningen av hopptornet som Lars Hederström och Carl-Erik Johansson hade pushat kommunen att bygga.

Carl-Erik fick på 40-talet reda på att kommunen avsatte 5000 kr om året för simundervisning... men då ingen sådan bedrevs "frös dessa pengar inne". Vid kontakt med kommunen angående dessa pengar och på varför kommunen inte ordnade med simundervisning svarade kommunrepresentanten helt enkelt: ja men då kan väl ni ta hand om det.

Så startade således Carl-Erik Johansson och Lars Hederström Kåsjöns simsällskap.

Lasse och Carl-Erik med vänner hjälpte till och röjde för bryggan som syns på bilden ovan... fällde träd byggde toalett, kiosk mm.

För att kunna ta "magistermärken" behövdes ett hopptorn, så Lars Och Carl-Erik åkte runt och tittade på olika hopptorn, bland annat Norge, för att till slut hitta förlagan till Kåsjöns hopptorn i Kalmar.

Byggmästare Nils Andersson från Sävedalen påbörjade byggandet i början på 50-talet, klart stod det 1952, till en kostnad om ca.55000 kr.

Kåsjöns simsällskap anordnade så 1953 Sveriges först tävling i höga hopp... vinnare Toivo Öhman:-))

Det är säkert Toivo på något av de mer "stilfullt utförda" hoppen på bilderna här under.

Lasse var ordförande för Kåsjöns simsällskap som senare uppgick  i SAIK enligt detta protokoll.

 

Här hölls det första svenska mästerskapet i höga hopp i början på 50-talet, vinnare Toivo Öhman

 

 

Här går starten Lasse "solsken" Hederström som tredje man bortifrån.

 

Olle Lundqvist före Lasse 

 

Folke "Frille" Fridman påklädd. Folke var simlärare i simsällskapet under några år.

 

Ovan: Kalle Chronholm utför Ljunglövs tvåa med enkel skruv

 

 

 

 Laget i 4x50 m fritt från vänster Arne, Helle Hederström, Lars Hederström och Tage

 

Olle Lundqvist

 

Carl-Erik Johansson provar fiskelyckan

 

Carl-Erik kokar kaffe.