Bakgrund kvarteret fiolen

Träringen hade bilparkering och garage på den angränsade tomten man arrenderade av kommunen. När arrendeavtalet sades upp för att marken skulle bebyggas med bostäder sade de boende unisont nej. Man var helt emot förtätning och ville värja sig mot ökad trafik, störande grannar, fula p-däck och mycket annat. Vid den tidpunkten kom Yngve in i bostadsrättsföreningens styrelsen och föreslog en annan lösning.
- Det är fel att säga nej, bättre säga ja och villkora det, menade han och snabbt så punktades följande krav upp: Ingen trafik fick gå via Träringen, inget p-däck, husen skulle ha samma skala som befintlig bebyggelse, Träringen skulle ersättas med nya garage och p-platser, grönskan skulle föredömligt tas tillvara samt en arkitekttävling skulle utlysas. Dessutom skulle boende i Träringen ha förtur till 25 av lägenheterna eftersom det skulle kunna vara ett alternativ för många äldre till att få ett bekvämare boende. Träringen, med sina 500 lägenheter, saknar bland annat hiss.

Föreningen fick ja på samtliga punkter.
Det som från början riskerade att bli en segdragen konflikt, vändes till något konstruktivt. Samarbetet mellan de två föreningarna har fortsatt. Bland annat genom att dela gemensamhetslokalerna har de ökat möjligheten till flera olika aktiviteter. De två föreningarna delar Fiolens hobbylokal, en snickeriverkstad och en vävkammare. Träringens vävstolar har flyttats dit, vilket i sin tur frigjort plats till en övernattningslägenhet för de boende. Fiolen å andra sidan lånar deras styrelserum för sina föreningsmöten.
- Jag anser att vid en förtätning ska man tillföra något även till dem som bor i området, inte bara ta utan också att ge, säger Yngve som varit en av de pådrivande i utvecklingen.
Man märker en härlig nybyggaranda med intresse för nya grannar. Men finns det inget att klaga över, undrar jag och Yngve funderar och säger:
- Svårt att se när man trivs. Lite småsaker kanske. Dörrslussen i garaget i källaren som man måste gå igenom för att ta sig upp till bostaden är besvärlig, men den finns där av brandskäl. Jo, jag saknar en kvarterskrog .../GP 2005-11-21 

 

Ett genuint affärsområde endast ett stenkast från centrum. Torget är ett större köpstråk längs Redbergsvägens båda sidor. I Olskroken står ett tjugotal butiksverksamheter till ditt förfogande med ett brett sortiment av både dagligvaror och sällanköpsvaror, här finns en ovanligt stark butiksmix för den köpsugne. Fisk och frukt & grönt handlar du hos någon av de mysiga små fiskbodar som finns på torget. Du tar dig lätt hit med både buss, spårvagn och bil på 5 minuter från city.

Välkommen till oss! /Företagarföreningen Olskroken