Kartan uppdateras hela tiden och visar positiva (+) likväl som negativa (-) blixtar