Radar ERIeye från Eriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radar elektronik till Jas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrument för kontroll av båtars hastighet. Volvo Penta