Ingersoll Dresser Pumps, Worthington, Ingersoll-Rand, Pacdific, Pleuger och Jeumont-Schnider.

 

Produkt utbudet omfattar mer än 90 modeller av centrifugal-,kolv-,kugghjuls-och skruvpumpar, från de minsta storlekarna upp till kapaciteter av 16000 m3/h.

Ett axplock ur sortimentet:

Flamspärrar

end of line flame arrestor end of line flame arrestor for pv valves light duty end of line flame arrestors in-line flame arrestor in-line unstable detonation arrestor in-line microbore flame arrestor

Det aktiva elementet i en flamspärr består av ett "stickat nät" som används för att förhindra utbredning av flammor till eller från en tank eller tryckkärl med flyktiga gaser. Tillämpningar är ventilatorer på oljetankar, gasförsörjning till brännare, luftintag till förbränningsmotorer etc.

I Sverige levererar vi till samtliga raffinaderier samt till Borealis, Neste Akzo Nobel i Stenungsund och Kemira kemi i Helsingborg.