En musikgrupp Anders Ahlm hade på åttiotalet.
Anders Ahlm på trummor
Anders Möller på bas
Anders Sundberg på gitarr
Lennart Hjalmarsson på keyboard
Tommy Opperdahl på sång