En vandring mellan Träringen, Lådämnesgatan, Smörslottsgatan, och Träkilsgatan med Robertshöjd