En vandring mellan Stabbegatan, Lådspikaregatan, sockertoppen, gångbanan och björngrottan