En vandring mellan Stabbetorget, Rosendalskolan, Sörensens gata, Bandsågsgatan, Sågställaregatan, Klyvsågsgatan, Torpet Björkekärr den "nya scoutstugan" och Björkekärrs kyrka.