Gula kortet

Gula Kortet är ett fiskekort som omfattar en stor del av sjöarna och vattendragen i Göteborgsområdet.
Artrikedomen i dessa vatten är god och du kan fiska med framgång efter allt från abborre till öring med metspö, spinnspö eller flugspö. Observera dock att det kan finnas begränsningar i vilka metoder som är tillåtna i ett särskilt vatten.

Kortet är billigt!

Åker du till Stockholm så gäller Gula Kortet i vatten som ingår på "Sportfiskekortet", se www.sportfiskarna.se/stockholm.

Fiskekortet måste bäras med vid fiske och identiteten måste kunna styrkas.

Försäljningsställen finns alltid nära dig
Kortet kan köpas i sportfiskebutikerna, direkt på Sjölyckan m.m. Se försäljningsställen här.

Gula Kortet är en ungdomsförmån
Ungdomar under 16 år fiskar gratis på GULA KORTET, men kortets regler skall följas.

Båtuthyrning
I Delsjöområdet finns möjligheter att hyra båt genom Sportfiskarna Sjölyckan