Hundraser
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y
 

Storpudel

Storpudel

Stor pudel

Caniche grand Frankrike

Mellanpudel

Mellanpudel

Caniche moyen Frankrike

Dvärgpudel

Dvärgpudel

Caniche nain Frankrike

 

I dagens raffinerade utställningspudel är det i sanning inte lätt att upptäcka jakthunden, men den som tror att pudeln alltid varit en ren salongsfavorit tar grundligt miste. Långt in på 1900-talet användes pudeln, speciellt i Frankrike, både som vattenapportör och som svampletare, "tryffelhund".

Än idag kan man förresten få se en pudel kasta sig i vattnet och apportera. Inte ens den av många så förkättrade lejonklippningen är egentligen något utslag av moderna uppfödares fantasi. När pudeln skulle apportera i vatten ville man gärna ta bort en del av den hindrande pälsen, men lämnade speciellt runt leder och bröstkorg pälsen kvar som skydd mot gikt och förkylning. Den runda pälsbollen på svansen tjänade syftet att göra hunden lättare synlig från stranden!

Ursprungligen härstammar pudeln från samma jakthund som senare givit upphov till såväl stövare som spaniel, något som man faktiskt kan ana ännu idag, speciellt hos en del stora pudlar av gammaldags typ. Att den irländska vattenspanieln (173) och pudeln är släkt krävs ju knappast något tränat hundöga för att se.

En typisk pudel skall ge intryck av att vara arrogant, livlig och intelligent, ha ädel resning och värdigt uppträdande. Huvudet bärs högt, har tämligen smal skalle och lång, tvärt avhuggen nos. Ögonöppningarna är mandelformade, en aning sneda och ögonen mörkbruna. Kroppen skall vara stadig och inte för lång, svansen kuperad och buren snett uppåt. Pälsen är ullig utan att vara mjuk, riklig över hela kroppen, men åtminstone på vuxna utställningspudlar klippt i t. ex. lejonklippning.

Svart, vitt, brunt och silver är tillåtna färger i alla länder - men England och USA liksom de nordiska länderna godkänner dessutom alla andra rena, jämna färger. Även storleksbestämmelserna skiftar mellan olika länder: i Norden har man kommit överens om 45 - 55 cm för stor pudel, 35-45 cm för mellanpudel och under 35 cm mank-höjd för dvärgpudel.

Samma rasstandard gäller för alla tre varianterna; den stora pudeln bör dock rent allmänt göra ett mera kraftfullt intryck. Mellan-och dvärgpudel får paras inbördes; valparna registreras efter moderns storleksklass men mäts före deltagande på utställning, varvid omklas-sificering kan ske.

Källa: All världens hundar