Hundraser
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y
 

Staby-houn

Staby-houn

Staby-houn

Stabyhoun Holland

 

Staby-houn är en av de minst spridda av alla de stående fågelhundarna : den är exteriört tämligen anspråkslös men lär vara mycket lättlärd och trevlig även som sällskapshund. Dess ursprung är inte helt klarlagt, men den nära släktskapen med de övriga holländska fågelhundarna är uppenbar.

Rasen skall ha rektangulär kroppsform och får varken bli för elegant eller alltför tung. Ögonen skall vara mörka hos svartskäckiga exemplar, får vara något ljusare hos övriga färgvarianter men aldrig gula. Svansen är lång, nedre tredjedelen böjd uppåt och rikligt behängd, pälsen f.ö. lång och slät utan vågor.

Färgen är skäckig i någon av färgerna svart, blå, brun eller orange. Mankhöjden får inte överskrida 50 cm för hanhund; tiken bör vara ett par centimeter mindre.

Källa: All världens hundar