Hundraser
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y

Smålandsstövare

Smålandsstövare

Smålandsstövare

Smålandsstövare Sverige

Trots att smålandsstövaren inte godkändes av Svenska Kennelklubben förrän i början av 1920-talet, representerar den kanske den äldsta typen av drivande hund i Sverige - Småland lär vara den trakt där jakt med sådana hundar först bedrevs. Eftersom rasbeteckningar och stamböcker är moderna begrepp utgjorde forna tiders smålandsstövare en mycket ojämn samling. Inte förrän strax efter sekelskiftet gjordes några egentliga försök att få typen mera konstant, men numera har smålandsstövaren en egen prägel som klart skiljer den från övriga stövarraser.

Smålandsstövaren är en rörlig och spänstig hund, som skall vara kraftigt byggd utan att vara tung. Nosen är varken tung eller för smal, ögonen mörka och lugna, öronen nedhängande, mjuka och nedtill avrundade. Svansen är antingen kort från födseln eller också så lång att den når ner till hasen, rak eller svagt böjd.

Färgen är svart med rödbruna tecken ovanför ögonen, på tassarna och under svansen. Hanhunden bör vara omkring 50 cm hög, tiken 4 cm lägre.

Källa: All världens hundar