Hundraser

                                    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                             

                                   • Schweizerstövare

                                    Schweizerstövare

                                    Schweizer Laufhund Schweiz

                                    Under senare år har man återigen exporterat stövare från kontinenten. Dessa har naturligtvis varit färdiga raser på ett helt annat sätt än tidigare århundradens stövare, och ett av de mest lyckade exemplen på de "nya" kontinentala stövarraserna torde schweizerstövaren utgöra. Den har snabbt förskaffat sig en så ansenlig popularitet utanför sitt hemland, speciellt i Norge, att schweizarna snart torde få resa utomlands för att få se ett stort urval av sin egen ras.

                                    Schweizerstövaren är en aktiv, vänlig hund med kraftfull exteriör. Huvudet utmärks av en tydlig nackknöl, markerad pannavsats med en fåra mitt i, mörka ögon och något snedställda ögonöppningar samt framförallt av stora, tunna och mjuka öron, som dessutom är ansatta lägre på huvudet än hos de flesta andra stövare. Ben och svans är grova, svansen högt buren då hunden är i rörelse. Pälsen är slät och kort.

                                    Färgen skall vara övervägande vit med gula eller rödgula fläckar. Mankhöjden får inte underskrida 40 cm men kan variera rätt avsevärt. En färgvarietet är den svartskäckiga bernstövåren, Berner Laufhund.

                                    Källa: All världens hundar