Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Schillerstövare

                                     Schillerstövare

                                     Schillerstövare Sverige

                                     Utan att vara lika mångtalig som hamiltonstövaren tillhör schillerstövaren de i Sverige vanligaste drivande hundarna, med speciell förankring i landets västra delar. Trots yttre likheter härstammar schillerstövaren delvis från en annan typ av jakthundar än hamiltonstövaren. Schillerns förfäder importerades huvudsakligen från Sydtyskland, Österrike och Schweiz, och eftersom dessa hundar redan var tämligen enhetliga i typ och någon vidare inblandning knappast skedde, var schillerstövaren en "färdig" ras före hamiltonstövaren, som den senare fått se sig passerad av.

                                     Exteriört skiljer sig schillerstövaren från hamiltonstövaren främst genom att den är något lättare utan att därför på något sätt verka vek. Huvudet är långsträckt med tydlig pannavsats, ögonen mörka och lysande, öronen mjuka och nedhängande. Halsen är lång och stark, ryggen kraftig med djup bröstkorg. Svansen är rak eller sabelformad, pälsen tät och slät.

                                     Färgen är alltid rödbrun med svart sadel. Vita tecken, utom möjligen en strimma på bröst eller tår, får inte finnas. Hanhunden bör vara 50—60 cm över manken, tiken 46 — 57 cm.

                                     Källa: All världens hundar