Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Schäfer

                                      

                                      

                                     Schäfer

                                     Deutscher Schäferhund Tyskland

                                     Ingen av alla världens hundraser torde f. n. internationellt sett vara så populär som schäfern. Den är brukshunden nummer ett, men vad som gör den idealisk för alla de olika typerna av brukshundsdressyr gör den samtidigt lika olämplig i oerfarna händer. Just genom sin popularitet är schäfern dessutom helt naturligt föremål för en hel del mindre nogräknad geschäftsverksamhet, något som inte är ägnat att förbättra vare sig exteriör eller temperament.

                                     Ras i modern mening blev inte schäfern förrän under den senare hälften av 1800-talet, och som den ser ut idag är den ett resultat av bara några få decenniers lika skickligt som intensivt tyskt avelsarbete. Bakom schäfern finns huvudsakligen inhemska hundar — alltifrån rena spetsar till mer fårhundsliknande typer — som emellertid ganska snart förvandlades genom tyskarnas grundliga och starkt centraldirigerade uppfödning.

                                     Schäfern skall enligt standarden vara "livlig, uppmärksam och godmodig".

                                     Den vanligaste färgen är någon nyans av grått till svart med regelbundna ljusare tecken. Mankhöjden skall för hanhundar vara 60—65 cm, för tik 55 —60 cm.

                                     Källa: All världens hundar