Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Puli

                                     Puli

                                     Puli Ungern

                                     Det är inte många ungerska raser som nått utanför sitt hemlands gränser. Den originella lilla pulin är en av de få — kanske den som fått den största spridningen utan att ändå vara annat än en sällsynthet i de flesta länder. Den har i tur och ordning använts som jakthund, som vallhund och nu senast som ren sällskapshund. Utanför Ungern syntes den inte till förrän på 1920-talet och torde utanför hemlandet vara mest populär i USA.

                                     Puli är en vaksam, medelstor hund, vars främsta igenkänningstecken är den rikliga pälsen, lång, vågig och med en benägenhet att tova ihop sig. Huvudet verkar nästan runt på grund av den rikliga behåringen, ögonöppningarna är snedställda, blicken livlig, öronen nedhängande. Svansen bärs upprullad över ryggen.

                                     Färgen är svart, grå eller vit, mankhöjden 37—47 cm för hanhund, 34—44 cm för tik.

                                     Källa: All världens hundar