Hundraser

                                      A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                               

                                     • Norrbottenspets

                                      Norrbottenspets

                                      Norrbottenspets Sverige

                                      Efter att under många år ha varit "skendöd" har norrbottenspetsen under 1960-talet återuppstått och blivit en av de mest omtalade nordiska spetsraserna. I själva verket är norrbottenspetsen en urgammal ras, som länge använts av innevånarna i nordligaste Norrland, främst som skällande fågelhund men också som vakt- och t.o.m. vallhund. Dess ursprung är höljt i dunkel, men om man betraktar norrbottenspetsen som en svensk motsvarighet till den finska spetsen och den norska buhunden torde man inte ta helt miste.

                                      Särskilt vanlig i de officiella hundsammanhangen var norrbottenspetsen aldrig och 1948 avfördes den som "utdöd" ur Svenska Kennelklubbens register. För några få år sedan påträffades enstaka hundar som påminde om den gamla spetstypen. Intresset tog fart och inom kort hade man plockat fram tillräckligt stort avelsmaterial för att börja uppfödning och åter införa rasen i SKK :s register.

                                      En norrbottenspets skall vara liten, livlig och vaken. Grundfärgen bör helst vara vit med svarta, gula eller röda tecken. Mankhöjden är ca 40 cm.

                                      Källa: All världens hundar