Hundraser

                                      A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                               

                                     • Newfoundlandshund

                                      Newfoundlandshund

                                      Newfoundland Kanada

                                      Den stora, trygga newfoundlandshunden är numera en mycket uppskattad sällskapshund och med sina stadiga yttre såväl som inre egenskaper ofta en alldeles utmärkt barnhund. Rasens ursprung är i stor utsträckning ovisst. Det är engelsmännen som gjort newfoundlandshunden till vad den idag är. Vad de kanadensiska hundar som under 1700- och 1800-talen började bli bofasta i England egentligen hade för härstamning vet man dock inte, och typen var länge ytterligt ojämn.

                                      Tack vare att den berömde landskaps- och djurmålaren Edward Landseer fattade tycke för rasen och ofta målade den, blev hundarna från Newfoundland snart mycket populära. I det ordnade avelsarbetets spår följde ganska snart en mer enhetlig typ, samma som idag utmärker newfoundlandshunden.

                                      Från början ansågs tvåfärgade hundar som mest önskvärda (varianten uppkallades f. ö. efter Landseer och bär ännu idag hans namn), men de trängdes snart nästan helt ut av de enfärgat svarta. Mankhöjden bör överstiga 70 cm för hanhund och vara ca 66 cm för tik, medan genomsnittsvikten är ungefär 65 kg resp. 50 kg.

                                      Källa: All världens hundar