Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Mudi

                                     Mudi

                                     Mudi Ungern

                                     Den ungerska herdehunden mudi skiljer sig högst väsentligt från de utomlands mer uppmärksammade "pälsraserna" komondor och puli. Mudin påminner mer om västvärldens vanliga får- och boskapshundar, men har avlats fram i Ungern under slutet av förra seklet och är uppenbarligen alltigenom inhemsk. Trots sin storlek användes den huvudsakligen till större boskap och har som man kan vänta sig ett utomordentligt djärvt och livligt temperament. På senare år har den visat sig vara en utmärkt vakthund och oförtröttlig råttjägare.

                                     En mudi är något längre än den är hög, har ett långt huvud med spetsig nos och nästan inget stop. Öronen är spetsigt v-formade och upprättstående, ögonen ovala, mörkbruna och lätt snedställda. Svansen är kort (antingen av födseln eller efter kupering till två eller tre fingrars längd, som det står i standarden). Den skall normalt bäras hängande rätt ned.

                                     Färgen är antingen vit eller svart, någon gång en kombination av dessa färger i form av små jämnstora fläckar. Mankhöjden är 35 — 47 cm.

                                     Källa: All världens hundar