Hundraser

                                    A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                             

                                   • Komondor

                                     

                                    Komondor

                                    Komondor Ungern

                                    En komondor passerar inte obemärkt. Genom sin enorma och alltid okammade pälsmassa (som skall lämnas orörd enligt traditionen) väcker den uppseende både bland blaserat hundfolk och helt okunniga åskådare. Rasen är mycket gammal och omnämns i ungersk litteratur redan på medeltiden. Den används fortfarande som vallhund för både får och boskap och skyddas genom sin päls lika effektivt från heta somrar som hårda vintrar. Pälsen består av antingen runda eller platta "snören" av sammantvinnat hår. Under de senaste decennierna har komondor även visat sig besitta utmärkta egenskaper som sällskapshund och — kanske helt naturligt — blivit riktigt populär på utställningarna åtminstone i USA.

                                    Färgen är alltid vit. Minimihöjd över manken är för hanhund 65 cm, för tik 55 cm — idealet i respektive fall är 80 resp. 70 cm.

                                    Källa: All världens hundar