Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Hamiltonstövare

                                     Hamiltonstövare

                                     Hamiltonstövare Sverige

                                     Hamiltonstövaren torde lugnt kunna kallaé den svenska jakthunden nummer ett. Visserligen är den inte riktigt så mångtalig som drevern, men medan den senare är en nästan oförändrad svensk version av en tysk ras, har hamiltonstövaren efter flera decenniers avelsarbete utformats speciellt för svenska jaktförhållanden. Utomlands förekommer den mera sällan. Naturligtvis härstammar också hamiltonstövaren från utländska jakthundar — främst importer från England, Tyskland och Schweiz.

                                     Hamiltonstövaren är en kraftig, spänstig hund med stor uthållighet. Huvudet är välskuret med kraftig, ganska lång nos. Ögonen är lugna och klara med mörkbrun färg, öronen tämligen stora, mjuka och nedhängande. Svansen skall vara rak eller bara svagt böjd. Pälsen är tät och motståndskraftig.

                                     Hamiltonstövaren är alltid tre färgad: grundfärgen är rödbrun med svart sadel och vita tecken på nos, strupe och bröst, tassar och svanstipp. Hanhundens mankhöjd 50—60 cm, tikens 46—57 cm.

                                     Källa: All världens hundar