Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Gontjaja ruskaja pegaja

                                     Gontjaja ruskaja pegaja

                                     Gontjaja ruskaja pegaja Sovjetunionen

                                     Den brokiga ryska stövaren är förutom färger i allt väsentligt lik den vanliga gontjaja ruskaja. Pegaja-varianten anses dock i allmänhet ha kortare öron och svans. Den är inte lika vanlig som den enfärgade släktingen men karl ändå uppträda i stort antal på utställningar i sitt hemland.

                                     Färgen består av stora tan-färgade fläckar, med eller utan svart sadel, på vit eller gulvit botten; för mycket vitt anses uppenbarligen inte önskvärt. Mankhöjden ligger ett par centimeter högre än hos gontjaja ruskaja: ofta är den över 60 cm.

                                     Källa: All världens hundar