Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Gontjaja estonskaja

                                     Gontjaja estonskaja

                                     Gontjaja estonskaja Sovjetunionen

                                     Den tredje ryska stövarvarianten är mycket mindre allmänt känd även i sitt hemland: på en utställning där ett par hundra gontjaja ruskaja och över etthundra gontjaja ruskaja pegaja deltar finns kanske bara en eller ett par av estonskaja-varianten. Exteriört är den i allt väsentligt lik sina släktingar: dock förefaller den vara mer långsträckt och har kortare ben till lika lång rygg. Färgen är liknande pegaja-variantens brokiga.

                                     Källa: All världens hundar