Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • English coonhound

                                     English coonhound

                                     English Coonhound Nordamerika

                                     Rasnamnet english coonhound är egentligen felaktigt — rasen har tillkommit i USA, men för att skilja denna sällsynta variant av coonhound från de övriga har man tagit fasta på dess onekligen genuint brittiska härstamning: foxhound ligger tätt bakom i stamtavlan, även om viss uppblandning med andra jakthundar skett i USA. Rasen är inte godkänd av amerikanska kennelklubben. English coonhound används på en del håll som jakthund — inte bara efter tvättbjörn (racoon) utan också annat småvilt.

                                     Jämfört med t.ex. black and tan coonhound ter sig den här coon-hound-varianten relativt lättviktig och saknar blodhundsprägel. Mankhöjden är ca 65 cm.

                                     Källa: All världens hundar