Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Drever

                                     Drever

                                     Drever Sverige

                                     Numera betraktas drevern som en alltigenom svensk ras, men i själva verket härstammar den helt från Tyskland, varifrån de flesta i början av 1900-talet importerades av en tysk som bodde i Sverige. På den tiden kallades rasen dachsbracke, och inte förrän 1947 ansåg man det lönt att byta ut det tyska namnet mot det svenska drever. Några år senare erkändes drevern officiellt som egen ras.

                                     Trots att praktiskt taget varenda drever i någon utsträckning används som jakthund är rasen en av de numerärt största i Sverige och registreras i ett par tusen exemplar årligen. Utanför landets gränser har den spridning egentligen bara i Finland och Norge samt i Danmark, som länge fött upp samma ras under namnet strellufsstövare.

                                     En drever skall vara robust, stark och samlad trots den långa kroppen. Den skall uppträda lugnt men uppmärksamt.

                                     Färgen är vanligen rödgul med vita tecken eller svart med vita och/eller rödbruna tecken; vit bläs och halsring är önskvärt. Mank-höjden är för hanhund 32—38 cm, för tik 30—36 cm.

                                     Källa: All världens hundar