Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Dobermann

                                     Dobermann

                                     Dobermann Pinscher Tyskland

                                     En dobermann av toppklass är något av det grannaste man kan få se inom hundvärlden. Rasen är ursprungligen framavlad med sikte på ett så skarpt temperament som möjligt, men detta har under de senaste årtiondena mildrats betydligt.

                                     De flesta brukshundar har, trots att den moderna utformningen är av sent datum, en lång historia, men med dobermann förhåller det sig annorlunda. Den har fått sitt namn efter den tyske hundfångaren Dobermann, som på 1870-talet ansträngde sig för att med hjälp av en del infångade hundar avla fram en så livsfarligt skarp hund som överhuvudtaget var möjligt. Exteriören intresserade han sig inte för, men ifråga om temperamentet lyckades han över förväntan. Efter Dobermanns tid inkorsades bland annat manchesterterrier och greyhound i rasen, och dobermann har sedan dess blivit allt ädlare i exteriören och mer lätthanterlig i temperamentet.

                                     En dobermann skall ge intryck av stramhet, kraft och elegans.

                                     Pälsen är svart eller leverbrun med roströda tecken. Hanhunden skall vara 68 — 70 cm hög, tiken 63 — 67 cm, medan vikten bör ligga omkring 95 kg.

                                     Källa: All världens hundar