Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Clumber spaniel

                                     Clumber spaniel

                                     Clumber Spaniel Storbritannien

                                     En uppfödare annonserade clumber spaniel som rasen för individualister, folk som inte gillar transistorapparater och andra det moderna livets nymodigheter . . . Clumber spanieln har faktiskt något av gammaldags värdighet över sig. Den upplevde också sin glansperiod under slutet av 1800-talet, då den av den engelska aristokratin var flitigt använd på jakt. Utanför England förekommer den fortfarande bara i ett fåtal exemplar.

                                     Enligt rasens standard skall clumber spanieln vara en "undersätsigt, tungt och mycket massivt" byggd hund med tankfullt uttryck, men eftersom den egentligen är en jakthund måste den ändå vara rörlig. Huvudet är stort och fyrkantigt, med bred skalle och tydlig nackknöl. Nospartiet är tungt och djupt med brun nässpegel, ögonen mörka och öronen stora och långa. Kroppen är lång och tung, benen korta, mycket grova och kraftiga. Svansen är kort, pälsen tät och silkesmjuk men rak. Ben, svans och buk men inte öron skall vara försedda med längre behäng.

                                     Färgen är vit med smärre ljusgula tecken. Vikten kan variera mellan 20 och 32 kg.

                                     Källa: All världens hundar