Hundraser

                                     A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                              

                                    • Canaanhund

                                     Canaanhund

                                     Canaan Dog Israel

                                     I sitt hemland Israel används canaanhunden förutom som vallhund också som vakt- och rapporthund. Inom det sistnämnda området lär den ha utmärkt sig vid flera tillfallen under de senaste årens konflikter i Israel. Utanför sitt hemland har canaanhunden knappast synts till alls, dock med USA som viktigt undantag. Inom kynologiska kretsar är rasen där något av en modehund och uppföds i relativt stort antal.

                                     Exteriört är canaanhunden av klar spetstyp, mentalt utmärker den sig för misstrogenhet gentemot främlingar samt en viss förkärlek för fritt strövarliv och slagsmål. Om den behandlas väl kan den bli mycket tillgiven och en utomordentligt vakthund.

                                     En canaanhund bör helst ha upprättstående öron, men nedvikta kan också tillåtas. Ögonen skall vara så mörka som möjligt, men bristande pigment i nässpegeln är normalt för brokiga hundar och tillåtet för alla färger. Svansen bärs i en båge över ryggen då hunden är uppmärksam och skall vara beklädd med riklig fana. Pälsen är för övrigt av medellängd, rak och sträv — både lång och kort päls är acceptabel men inte önskvärd.

                                     Färgen skiftar från sandfärgat till rödbrunt, vitt eller svart; brokig, harlekin- eller boston-teckning är vanlig och tillåten. Mankhöjden varierar mellan 50 cm och 60 cm; hanhunden är alltid betydligt större än tiken.

                                     Källa: All världens hundar