Hundraser

                               A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                        

                              • Bouledogue frangais

                                

                               Fransk bulldogg

                               Bouledogue frangais Frankrike

                               Den franska bulldoggen har genom sina många förträffliga egenskaper blivit en mycket omtyckt hund. Den är stadig, lugn och humoris-v tisk samt har en bekväm storlek utan att ändå ha dvärghundsprägel.

                               Rasen hästammar från bulldoggar som engelsmännen exporterade till Frankrike, och som där blandades upp med en del kontinentala dvärghundsraser. I 1800-talets Paris blev den franska bulldoggen ett fashionabelt attribut och uppföddes i ganska stor skala, trots att engelsmännen skällde den för "blandras'\ Att numera många av de bästa franska doggarna uppföds just i Storbritannien är ett bevis så gott som något på rasens vinnande egenskaper.

                               Den franska bulldoggen är en utpräglat kraftig, undersätsig hund, trots kroppsformen och det föga insmickrande uttrycket både livlig och välvillig till humöret. Kroppen är högre bak än fram, utan att frambenen fördenskull är svängda. Pälsen är slät och glänsande.

                               Färgen skall vara tigrerad eller skäckig; gula hundar förekommer också men är inte godkända i alla länder. Vikten är ca 8—14 kg och mankhöjden knappt 40 cm.