Boktips

         


Utbildning av den unga hästen

Författare: Jens Fredricson
Ingrid Andersson
 
Kategori: Djur
Sidor: 144
Bindning: Inbunden
Cirkapris: 259
ISBN: 91-534-2577-4


 

Det svenska sättet att utbilda unghästar ligger till grund för alla framgångar som våra ryttare haft under åren, såväl i Sverige som på kontinenten. Unghästutbildning kräver omsorg och eftertanke och det måste få ta den tid det tar för hästen att tillgodogöra sig de olika momenten, både fysiskt och psykiskt.

Med detta för ögonen har författarna byggt boken på en rad olika F, där de första är Förtroende och Framåtbjudning. F-metoden syftar till att ge hållbara och välutbildade hästar, oavsett vilken nivå de ska arbeta på. Även om hästen inte kommer att tillhöra den internationella eliten, utan blir en ”vanlig hygglig” tävlings-, hobby- eller lektionshäst, är målet en välutbildad, lättriden och hållbar individ.

Boken är uppdelad i tio kapitel där hästen arbetas efter ålder och förmåga för att i lugn takt kunna bli så bra som hans kapacitet sträcker sig.

Författarna
Jens Fredricson är ryttare till professionen och rider på landslagsnivå i hoppning. Han arbetar som ridinstruktör vid Flyinge AB, högskola för hippologutbildningen i Sverige och ansvarar där för unghästutbildningen. Han är även A-tränare i hoppning.
Ingrid Andersson är freelance-journalist med hästar som specialitet. Hon har utgivit åtskilliga hästböcker som rönt stor uppskattning både i Sverige och utomlands.

Detta är en välskriven bok om allt som man behöver veta i sitt arbete för att utbilda unghästar, en bok som ingen tränare eller ryttare kan vara utan.