Boktips

         


Träna och tävla med skyddshundar

Författare: Pierre Wahlström
Christer Häggström
 
Foto: Urban Pettersson
 
Kategori: Djur
Sidor: 128
Bindning: Inbunden
Cirkapris: 249
ISBN: 91-534-2595-2


 

En skyddshund är till för att försvara sig själv, sin förare och sin flock och kan användas både som tjänste- och tävlingshund. Skyddsmomentet är ett av flera moment som en skyddshund ska kunna hantera. Oavsett om hunden ska fungera som tjänstehund eller tävlingshund måste den och dess förare även kunna hantera andra dressyrformer föraren måste dessutom genom andra moment kunna visa att hunden lyder.

Det råder inga tvivel om vilka uppgifter en skyddshund har. Vad som ibland diskuteras är dock skyddshundens vara eller icke vara, varför dessa hundar hanteras av civila inom olika hundorganisationer. Svaren är inte så enkla, men den här boken tar disskusionen och ger dig som skyddshundförare argument för att motivera din hobby.

Här kan du läsa om de olika tävlingsmomenten samt hur du tränar skydd enligt internationell prövningsordning (IPO) med din hund, du kan även läsa om skyddshundens historia och hur du får en fungerande gruppdynamik i din träningsgrupp. Att träna en skyddshund kräver lång erfarenhet och stor kompetens, den här boken är tänkt att fungera som ett stöd för dig som vill träna skydd med din hund, vare sig du har för avsikt att tävla eller ej.

Om författarna: Pierre Wahlström är kapten inom försvarsmakten och arbetar med utveckling av arbetet med hundar. Christer Häggström driver sitt eget företag (HundsportCenter) med försäljning av artiklar för hundhållning. De är två av Sveriges mest erfarna skyddshundförare med internationell erfarenhet, såväl som tävlande och som domare.