Boktips

         


Kattens språk

Författare: Helga Hofmann
 
Översättare: Ulla-Märta Westerstål
 
Kategori: Djur
Sidor: 64
Bindning: Häftad
Cirkapris: 102
ISBN: 91-534-2707-6


 

Spinna, fräsa, skjuta rygg – kattens beteende är mångfasetterat. Att lära sig kattens språk är inte alls svårt. Här får du veta vad din katt försöker säga dig, hur den visar vad den vill och hur du kommunicerar med den i vardagslag.

Boken är indelad i fyra avsnitt:

Så kommunicerar katten: Handlar om hur katter kommunicerar sinsemellan. Avsnittet tar också upp några av de egenskaper som skiljer sig emellan olika raser.

En värld av dofter: Förklarar hur kattens nos fungerar och hur katter kan kommunicera genom doftmarkeringar.

Så lär sig katten att förstå oss: Beskriver hur katten lär sig tolka situationer och därmed också hur den kan lära sig förstå innebörden av ord, kommandon och fraser som återkommer i vissa bestämda situationer. Avsnittet handlar också om hur katten tänker och hur du, med några enkla medel, kan uppfostra katten till att bli en trevlig familjemedlem.

Så talar katten med oss: Hjälper dig att förstå vad katten menar med sina läten och sitt beteende. Vill den leka, bli klappad eller bara vara i fred? Avsnittet ger även en förklaring till plötsliga beteendeförändringar som kan uppstå hos katten.

I slutet av varje avsnitt svarar författaren på vanliga frågor om kattens beteende och språk. I slutet av boken presenteras 10 tips om hur du ska få katten att trivas riktigt bra.