Boktips

         


Kattens sjukdomar

Författare: Anne-Marie Nilsson
 
Kategori: Djur
Sidor: ca 176
Bindning: Inbunden
Cirkapris: 270
ISBN: 91-534-2515-4


 

Kattens anatomi, fysiologi och hälsa är anpassade till dess livsmönster. Om vi människor ändrar det radikalt kan vi orsaka sjukdomar hos katten. Därför beskriver författaren i de första kapitlen hur man ska ta hand om sin katt och utfodra den. Därefter beskrivs kattens olika sjukdomar. Efter sjukdomskapitlen behandlas avel, uppfödning och mer avancerad katthållning.

Boken kan användas som uppslagsbok och som förklaring till det man kanske inte förstod när man träffade veterinären med sin sjuka katt. Boken kan också hjälpa läsaren att hålla sin katt frisk genom att undvika felaktigheter i katthållning och utfodring.

Kattens sjukdomar utkom första gången 1998 men har nu reviderats. Sedan förra utgåvan har forskningen gått framåt ytterligare. Nya sjukdomar har upptäckts, behandlingar har förändrats och förbättrats för många sjukdomar. Vi har också fått en ökad förståelse för en del sjukdomars karaktär – detta gäller framför allt hormonsjukdomar och vissa virussjukdomar. Många dieter för olika sjukdomar har modifierats något och helt nya dieter har tillkommit genom att man har fått ytterligare kunskaper om kattens speciella krav på föda. Denna nya utgåva av boken kan hjälpa läsaren ytterligare att hålla sin katt frisk.

Författaren Anne-Marie Nilsson har arbetat som veterinär i över 25 år och är specialist på katt- och hundsjukdomar (en av de bästa i Sverige). Hon håller föredrag och skriver regelbundet i olika katttidskrifter.

Illustrationer: ca 30 färgfoton, ca 30 färgteckningar, ca 7 röntgenbilder, ca 20 sv/v teckningar. Utk sep 2004.