Boktips

         


Hundmassage och stretching

Författare: Anna Holmgren
Marie Söderström Lundberg
 
Kategori: Djur
Sidor: 144
Bindning: Inbunden
Cirkapris: 249
ISBN: 978-91-534-2789-6


 

Intresset för hundsport har ökat och resulterat i en mängd olika tävlingsgrenar som ställer allt högre krav på både hunden och föraren. Träningen faller därför ofta inom ramen ”elitinriktad”, vilket givetvis ställer ett ökat krav på hundens fysik och återhämtning. Med hjälp av massage och stretching kan du som hundförare minska skaderisken samt ge hunden bättre förutsättningar till att prestera optimalt. Hunden får en snabbare och mer effektiv återhämtning, den bibehåller sin elasticitet i muskulaturen och får därigenom en längre och aktivare tränings- och tävlingsperiod.

Den här boken ska ses som en praktisk handbok, som ger ökad kunskap och förståelse av massage och stretching på hund. Den innehåller grundläggande information om hundens anatomi och fysiologi, vilket är viktigt att känna till för att få ett bra resultat. I boken finns också information om arbetsställningar, allmänna massageråd samt en beskrivning på olika grepp och förslag på behandlingsschema, som gör att man lättare kommer igång.

Bokens författare, Marie Söderström Lundberg och Anna Holmgren, har genom egna arbeten och karriärer, kommit i kontakt med massage och stretching. Båda är engagerade i utvecklingen inom rehabilitering av hundar och ingår i den veterinärmedicinska rehabgruppen i Sverige.