Boktips

         


Hundens språk

Författare: Katharina Schlegl-Kofler
 
Översättare: Ulla-Märta Westerstål
 
Kategori: Djur
Sidor: 64
Bindning: Häftad
Cirkapris: 102
ISBN: 91-534-2706-8


 

Att vifta på svansen, skälla eller visa tänderna – hundens beteende är mångfasetterat. Att lära sig hundens språk är inte alls svårt. Här får du veta vad din hund försöker säga dig, hur den visar vad den vill och hur du kommunicerar med den i vardagslag.

Boken är indelad i fyra avsnitt:

Hundens sinnen: handlar om hundens känsliga nos, hörsel och känsel samt vilka skillnader det finns mellan olika raser.

Så kommunicerar hunden: Visar hur hundar kommunicerar sinsemellan. Du får också lära dig vad hundens beteende betyder och hur du reagerar på rätt sätt.

Så lär sig hunden att förstå oss: Beskriver hur hunden tänker och hur den lär sig förstå innebörden av ord, kommandon och fraser genom träning. Avsnittet handlar också om hur du ska använda rösten för att nå bästa resultat i samspelet med din hund.

Så talar hunden med oss: Hjälper dig att förstå vad hunden menar med sitt beteende. Vill den leka, bli klappad eller kanske gå ut? Avsnittet ger även råd om hur du ska agera om något brister i kommunikationen, påvisar vissa problembeteenden som kan uppstå och hur du kan hantera situationen.

Samtliga avsnitt avlutas med att författaren svarar på vanliga frågor om hundens beteende och språk. I slutet av boken finns 10 tips om hur du ska få hunden att trivas riktigt bra.