Boktips

         


Hundens sjukdomar

Författare: Birgitta Wikström
Josefine Öberg
 
Kategori: Djur
Sidor: 288
Bindning: Inbunden
Cirkapris: 270
ISBN: 91-534-2368-2


 

Episklerit? Skottekramp? Koppartoxikos? Vattensvans? I Hundens sjukdomar finns svaren.
Denna uppskattade handbok, som också används i högre undervisning och på djurkliniker, redogör ingående för hundens alla delar. Utförliga kapitel beskriver kroppens uppbyggnad och funktion i olika organ och organsystem, skador och sjukdomar, vård och behandling samt råd för skötsel hemma.

Innehållet har genomgått en total revidering för att svara mot aktuell forskning, förbättrad diagnostik och moderna behandlingsmetoder. Rehabilitering har blivit en viktig del inom veterinärmedicinen och har därför fått ett eget nytt avsnitt. Likaså ökar behandlingsmöjlig-heterna av olika tumörsjukdomar. Medlemskapet i EU som medfört en ökad rörlighet över gränserna har inneburit att flera tidigare utrotade men även en del nya infektionssjukdomar har aktualiserats.

Boken som är en oumbärlig kunskapskälla för alla hundägare har skrivits av Birgitta Wikström, veterinär med specialitet på ögonsjukdomar samt reviderats av Josefine Öberg, veterinär med specialitet på hunddiabetes. Samtliga nyskrivna avsnitt har faktagranskats av veterinärspecialister inom respektive områden.


Innehåll:
• Utveckling och undersökningsmetoder inom veterinärmedicinen
Röntgen, Ultraljud, Akupunktur, Laboratoriet, Gastroskopi/Coloskopi
• Till en nybliven hundägare
Att skaffa hund, Besiktning, Identitetsmärkning registrering, Vaccinering, Avmaskning, Försäkring, Utfodring, Ärftlighet, Hälsovård, Ett litet husapotek, Att ta med hund utomlands
• Andningsorganen
Nosen, Struphuvudet, Luftstrupen och bronkerna, Brösthålan, Bröstkorgen och lungorna.
• Cirkulationsorganen
Blod- och lymfkärlen, Hjärtat, Hjärtfel och hjärtsvikt, Medfödda missbildningar i hjärtat och de större kärlen, Andra skador i hjärta och kärl, Blodet och de blodbildande organen, Blodets koagulation, Lymforganen
• Bukväggen
Bråck, Bukhinnan,
• Digestionsorganen
Munhålan, Tänderna, Spottkörtlarna, Tungan, Svalget, Matstrupen, Magsäcken, Tarmkanalen, Magsäcken och tarmen, Olika sjukdomar i magtarmkanalen, Analregionen, Diarré, Tarmparasiter, Levern, Bukspottkörteln
• Förgiftningar
Huggormsbett, Insektsbett, Bekämpningsmedel, Tungmetaller, Kemiska ämnen, Nikotin, Läkemedel och tillskottspreparat, Växter, Chokladförgiftning, Magsäckstömning
• Endokrina organ
Hypofysen, Binjurarna, Sköldkörteln, Bisköldkörtlarna, Bukspottkörteln
• Immunologi
Allergi, Intolerans, Autoimmunitet
• Huden
Dermatit, Endokrina dermatoser, Allergi, Autoimmuna sjukdomar, Hudparasiter
• Allmäninfektioner
Kennelhosta, Parvovirusinfektion, Valpsjuka, Smittsam leverinflammation, HCC, Hepatitis Contagiosa Canis, Coronavirusinfektion, Herpesvirusinfektion, Toxoplasmos, Neosporos, Cryptosporidios, Nya infektionssjukdomar, Pseudorabies, Rabies, Tuberkulos, Brucellos, Leptospiros, Leishmanios, Hjärtmask, Fästingburna infektioner
• Könsorganen
Tik, Hanhund, Tumörer i könsorganen, Artificiell insemination
• Skelettet och lederna
Skelettet, Ryggkotpelaren, Lederna, Knäleden, Höftleden, Osteochondros, Andra ledskador
• Muskulaturen och nervsystemet
Muskulaturen, Nervsystemet, Kranialnerverna, Hjärnan, Epilepsi, Inflammation i centrala nervsystemet, Diskbråck, Metaboliska upplagringssjukdomar, Andra rubbningar med nedbrytning – degeneration – av nervvävnad, Neuromuskulära sjukdomar, Sjukdomar i perifera nerver, Nervcellskador, Rehabilitering och sjukgymnastik, Massage, Ultraljud och TNS, Stretching, Simträning
• Urinvägarna
Njurarna och urinledarna, Urinblåsan, Urinstenar, Nybildningar i urinblåsan
• Öronen
Ytterörat, Hörselgången, Mellanörat, Innerörat
• Ögonen
Ögonlocken, Hornhinnan, Linsen, Främre ögonkammaren, Näthinnan, Ögonsjukdomar med möjlig immunologisk bakgrund, Tumörsjukdomar, Hudtumörer, Juvertumörer, Tumörer i de blodbildande organen
• Referenser
• Register


Ca 80 teckningar, 31 sv/v foton, 18 färgfoton. Utk aug 2004.