Hundraser

                              A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                       

                             • Bichon Petit Chien Hon

                               

                              Löwchen I

                              Bichon petit chien Hon

                              Frankrike I

                              Att en löwchen tas för en inte helt lyckad pudelkorsning är både I

                              vanligt och förståeligt. Likheten med pudeln ligger dock ändå ganska ytligt: inom båda raserna har det under flera sekler varit kutym att I

                              pälsen klipps på ett speciellt sätt. Medan pudelns lejonklippning ur- \

                              sprungligen fyllde en praktisk funktion har nog strävan hos löwchen-ägarna mer varit att få sina hundar att se originella och "lejon-lika" ut. "Löwchen" är ju tyska och betyder "litet lejon" — man lämnar alltså lejonman och svanstofs men klipper resten av kroppen kal.

                              Rasen anses härstamma från de franska medelhavstrakterna och är nära släkt med flera andra småraser från samma breddgrader — maltesern torde vara den enda mer kända. Trots att löwchen säkert är flera hundra år gammal som ras har den aldrig lyckats bli särskilt populär.

                              Den mjuka, långa och tjocka pälsen kan vara av vilken färg som I

                              helst. Någon mankhöjd finns inte angiven för rasen, men vikten brukar j

                              vara 5 —6 kg.