Hundraser

                             A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   W   X   Y 

                                      

                            • Belgian Tervuren  

                             Tervuerense

                             Tervueren Belgien

                             Tervuerense påminner i likhet med groenendael ganska starkt om en lätt, högställd schäfer. Om släktskapen med schäfern är i det närmaste obefintlig, så ligger i stället groenendael desto närmare i stamtavlan. Så sent som vid sekelskiftet fanns i Belgien, varifrån både tervuerense och groenendael härstammar, en svart fårhund som parades med en likaledes svart fårhundstik och därmed gav upphov till den hundras vi nu kallar groenendael.

                             Redan tidigare hade emellertid samma hanhund parats med en annan tik, brun med svarta hårtoppar, och den kull som föddes efter dessa två gav så småningom upphov till tervuerense, vars viktigaste särdrag jämfört med groenendael är just färgen — brun med svart i hårspetsarna. Mankhöjden är 60—66 cm för hanhund, 56—62 cm för tik.

                             Som en detalj kan nämnas att båda raserna — varav ingen än så länge är särskilt mångtalig utanför hemtrakterna — blivit uppkallade efter de belgiska byar de anses härstamma från, Tervuerense och Groenendael nära Bryssel.

                             Källa: All världens hundar