blå kortet

Blå Kortet är ett fiskekort som erbjuder fiske efter regnbåge och öring i vikter mellan 0,5 kg - 3 kg i Norra Långevattnet vid Kallebäck.

Fiske får bedrivas med flugspö och spinnspö. Mete och användning av alla former av agn är förbjudet.

Vintertid - från is - får fiske bedrivas med pimpelspö med naturligt agn som räka, maggot mask och dylikt. Kortfiskaren svarar själv för kontroll av bärkraftig is.

Fisket skall bedrivas som rörligt fiske. Det betyder att vi samsas om platserna och inte blockerar en fiskeplats. Fisket bedrivs från land eller via vadning. Flytringsfiske är tillåtet men först efter att en särskild ”flytringslicens ” köpts.

Naturen är till för många olika slags friluftsmänniskor. Hänsynstagande till andra är särskilt viktigt i detta område eftersom det under sommaren också kan förekomma en hel del badande. Fiskekortsinnehavare har därvid inget företräde till sjön.

Blå Kortet kostar 140 kronor per dygn och berättigar till fångst av tre laxartade fiskar. Flytringslicens för dagskort kostar 40 kronor eller 400:- för en hel säsong. Flytringslicens löses på Sjölyckan.

Fiskekort kan köpas i sportfiskebutikerna i Göteborg samt på föreningsgården Sjölyckan.

Sjö Fiskarter Specialregler
Norra Långevattnet Regnbåge, mört, braxen, gädda, öring och abborre Flytring tillåtet, licens krävs.